MİSYONUMUZ

Kıbrıs İlim Üniversitesinin misyonu; Uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, bağımsız düşünebilen, bilim ve teknolojik gelişmelere küresel boyutta katılan; araştırma ve sorun çözme becerisine sahip, girişimci, çok dilli, evrensel bakış ile topluma hizmet sunmayı görev edinmiş dinamik ve nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Küresel gereksinimlere duyarlı, uluslararası farkındalık yaratan, yenilikçi, araştırmacı, evrensel referanslara dayanan, mükemmel bir dünya üniversitesi olmak, üniversitenin vizyonunu oluşturmaktadır.