Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 • Koordinatörlüğün internet sitelerinin tasarımını ve yönetilmesini sağlayarak, sayfaların güncelliğini takip etmek,
 • Üniversitenin sosyal media hesaplarını yürütmek,
 • Organik olarak güncel kalabilmek için imaj güçlendirici projeler oluşturmak,
 • Üniversitenin ihtiyaçları doğrultusunda analizler yapıp içerik üretmek,
 • Yıl boyunca planlanan faaliyetlerin verilerini toplamak ve raporlamak,
 • Üniversitenin paydaşları ile etkili iletişim kurmak,
 • Medya birimi tarafından üretilen haberlerin düzenli raporlarını oluşturarak koordinatörlüğe sunmak.

Haber ve Medya

 • Üniversite ile ilgili haber niteliği taşıyan faaliyetleri uygun mecralara bir politika belirleyerek gerekli yayın organlarıyla paylaşmak,
 • Medyada üniversite hakkında çıkan hatalı yayınları düzeltip, gerekli önlemleri almak,
 • Etik ilkelerle uygun iş birlikleri yapmak
 • Üniversite haberlerinin basında erkin yer almalarını sağlamak,
 • Konum içi ve konum dışı iletişimini güncel tutmak.

Kurumsal Yayınlar

 • Başkanlık, rektörlük ve kurum adına makamlarına uygun konuşma metni ve sunumu hazırlamak,
 • Üniversitenin itibar algısını yükseltmek için güncel içerikler geliştirmek,
 • Tüm birimler için hazırlanan metinleri, ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımını sağlamak,
 • Teoriden ziyade bilimsel olarak etkili ve doğru içerik üretmek.

Sosyal Medya Birimi

 • Üniversitemize ait olan tüm sosyal medya hesaplarını yönetmek,
 • Üniversitemizin, kurumsal imajını güncel tutarak gerekli içerikler oluşturmak,
 • Öğrencilerle ve idari personelle soru-cevap sürecini yönetmek,
 • Sosyal medya içerikleri kontrol etmek ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Üniversite ile alakalı tüm duyuru ve etkinliklerin dijital ortamlardan paylaşılmasını sağlamak.

Video Yapım ve Tasarım Birimi

 • Üniversite içerisinde ya da dışında kuru mile ilgili tüm etkinliklerin fotoğraf ve videolarını çekmek,
 • Kurumsallık çerçevesinde videoların kurgulanmasını sağlamak,
 • Belgeseller, kısa filmler, tanıtıcı videolar hazırlamak,
 • Üniversitenin kurumsal kimliğini korumak ve çalışmalarını güncel tutmak,
 • Üniversitemizin web ve sosyal medya çalışmalarını koordine etmek,
 • Üniversiteye ait tüm görsellerin ve içeriklerin arşivini oluşturmak.