Koordinatörün İş Akış Süreci

          HABER YAZIMI
          İş Akış Süreci

 • Programı Düzenleyen Birimden Etkinlik Programı, Katılım Bilgisi

          Program İçeriği İle Alakalı Tüm Bilgilerin Toplanması

          Program İle İlgili İçerik ve Görsellerin Oluşturulması

 • Metin ve Görsellerin Onaya Sunulması

  Onaylandı ise, Etkinliğin Duyurulması (Web, Sosyal Medya, Mail)

 • FOTOĞRAF VE VİDEO ÇEKİMİ
  İş Akış Süreci

  Üniversite İçi veya Dışında Kurumu İlgilendiren Etkinliklerde Fotoğraf Çekimi ve Video Çekimi Yapılması

  Çekilen Fotoğraf ve Videoların Gerekli Birimlerle Paylaşılması

  Düzenlenip Arşivlenmesi

 • MEDYADA ÇIKAN ÜNİVERSİTE HABERLERİNİN MAKAMA GÖNDERİLMESİ VE ARŞİVLENMESİ
  İş Akış Süreci

  Günük Yerel Gazetelerin ve Sosyal Medya Organlarının Üzerinden Üniversitemizle Alakalı Haberlerin Takibinin Yapılması

  Derlenen Haberlerin Gerekli Makamlara Mail Yolu İle Gönderilmesi

  Yayınlanan Haberleri Raporlama ve Arşivleme

 • KURUMSAL TANITIM VİDEOLARININ HAZIRLANMASI
  İş Akış Süreci

  Üniversite Yönetimi Tarafında Tanıtım Video Talebinin Gelmesi

  İlgili Birimlerle Birlikte Zaman ve Mekan Belirlenip Çekimin Yapılması

 • Gerektiğinde Ek Çekim Yapılması

  Çekilen Videoların Montajlanması

  Düzenlenen Videonun Gerekli Makamlara Onaya Sunulması

  Onaylanması Halinde İlgili Alanlarla Paylaşılması ve Arşivlenmesi

 • KURUMSAL AFİŞ DAVETİYE TASARIM
  İş Akış Süreci

  Makam veya Birim Tarafından Kurumsal Afiş ve Davetiye Talebinin Gelmesi

  Talep Doğrultusunda Afişin ve Davetiyenin Hazırlanması

  Hazırlanan Çalışmaların Makam Onayına Sunulması

  Onaylanması Durumunda Fiziki Dağıtım İstenirse Profesyonel Matbaalardan Afişin ve Davetiyenin Basılmasının Organize Edilmesi

  Afiş ve Davetiyenin Fiziki Dağıtımının Yapılması

  Etkinliğin İnternet Ortamında Duyurulması (Web, Sosyal Medya, Mail)